Image Alt

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh – Những điều cần biết

  /  Kinh nghiệm quản lý   /  Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh – Những điều cần biết

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh – Những điều cần biết

Đăng ký hộ kinh doanh sẽ phù hợp với những loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vì thế với những người có ý định kinh doanh với số lượng nhân sự ít, không có nhu cầu mở rộng hoặc phát triển quy mô nên lựa chọn hình thức này. Điển hình như quán cà phê, nhà hàng…Vậy thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Pháp Luật là gì? Cùng tìm hiểu để nắm rõ hơn dưới đây cùng vmass.vn.

Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Trước hết hãy cùng điểm qua hình thức hộ kinh doanh cá thể là gì trước khi đi đến những thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. Để đảm bảo nắm rõ, bạn cần hiểu về quy định của Pháp luật. Cụ thể khoản 1, điều 66 trong Nghị định 78/2015/NĐ-CP có ghi rõ:

“1. Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.”

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh
Đăng ký hộ kinh doanh sẽ phù hợp với những loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ

Như vậy bạn cần phải hiểu rằng, hộ kinh doanh được quy định có sử dụng dưới 10 lao động sẽ phải đăng ký hộ kinh doanh. Chỉ trừ những trường hợp có thu nhập thấp thì không cần phải đăng ký (không bao gồm những ngành nghề có điều kiện).

Quy định của pháp luật đối với những người có ý định kinh doanh là yêu cầu tùy theo hình thức thành lập mà phải có giấy phép kinh doanh (chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh). Tức phải có giấy này mới được phép hoạt động.

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Điều 68 tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP có ghi rõ về giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:

“1. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp cho hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định này.

2. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở thông tin trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh do người thành lập hộ kinh doanh tự khai và tự chịu trách nhiệm.

3. Các thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có giá trị pháp lý kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và hộ kinh doanh có quyền hoạt động kinh doanh kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề phải có điều kiện.

4. Hộ kinh doanh có thể nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện hoặc đăng ký và trả phí để nhận qua đường bưu điện.

5. Hộ kinh doanh có quyền yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và nộp phí theo quy định.”

Vậy thủ tục đăng ký hộ kinh doanh bao gồm những gì?

Đăng ký hộ kinh doanh sẽ bao gồm nhiều bước khác nhau. Theo quy định của pháp luật tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP, điều 71 có ghi rõ về vấn đề này. Vì thế bạn hãy theo dõi các quy định dưới đây. Cụ thể:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

Khoản 1 điều 71, Nghị định 78/2015/NĐ-CP có ghi rõ về hồ sơ để thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh như sau:

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh
Chuẩn bị hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh

“1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Số lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.”

Ngoài những hồ sơ cơ bản trên đây của hộ kinh doanh, nếu kinh doanh những ngành nghề có điều kiện sẽ phải có thêm giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành nghề. Chẳng hạn với quán cà phê hay nhà hàng, là ngành kinh doanh về thực phẩm sẽ phải có thêm giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký kinh doanh

Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ bạn sẽ phải nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh tại nơi bạn kinh doanh để được tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Bước này được quy định tại khoản 2 và 3, điều 71 trong Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

“2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này;

c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

3. Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.”

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh
Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và thẩm định

Bước 4: Trả kết quả

Theo quy định tại khoản 4, điều 71 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP, việc trả kết quả đăng ký hộ kinh doanh sẽ như sau:

“4. Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.”

Thủ tục về cơ bản sẽ cần tuân thủ như trên. Tuy nhiên cho những ai đang có ý định kinh doanh, mở quán cà phê sẽ cần thêm giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, vmass.vn sẽ cung cấp thêm thông tin để bạn nắm rõ hơn. Nếu chưa có thì cần phải chuẩn bị thêm.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm

Thủ tục để xin cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ thực hiện theo khoản 1, điều 5, Thông tư 43/2018/TT-BCT:

“1. Trường hợp cấp lần đầu

a) Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

b) Thành lập Đoàn thẩm định thực tế tại cơ sở

c) Nội dung thẩm định thực tế tại cơ sở

d) Kết quả thẩm định thực tế tại cơ sở

đ) Cấp Giấy chứng nhận”

Đây là những trường hợp lần đầu xin cấp và nộp kèm khi thực hiện chuẩn bị hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh. Đây là một trong những việc quan trọng nên cần phải đảm bảo thực hiện cho chuẩn xác.

Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh
Cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật khi đăng lý hộ kinh doanh

Tổng hợp các bài viết chia sẻ kinh nghiệm khác tại đây: https://vmass.vn/kinh-nghiem/

Lời kết

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật cần phải tuân thủ đúng theo những điều trên đây. Với người làm kinh doanh, kể cả là mở quán cà phê hay nhà hàng cũng phải đảm bảo sự chính xác theo quy định của pháp luật. Ngoài ra còn phải đảm bảo quản lý hiệu quả việc kinh doanh của mình.

Hiện nay nhiều người đã lựa chọn phần mềm VMASS để thực hiện việc kinh doanh trôi chảy ngay từ đâu sau khi đã thực hiện xong thủ tục đăng ký hộ kinh doanh. Vì thế bạn cũng có thể áp dụng để giúp việc kinh doanh trở nên hiệu quả hơn. Ngoài ra trước khi quyết định sử dụng, hãy đăng ký sử dụng MIỄN PHÍ tại vmass.vn. Nếu bạn đang cần tư vấn xin liên hệ theo:

  • Hotline: 0708.245.246
  • Địa chỉ: 380/71 Lê Văn Lương, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Hoặc điền thông tin liên hệ của bạn tại đây: https://vmass.vn/lien-he/